Publicerad

Dialogmöten kring färdtjänst för samsyn och trygghet

Under vecka 24 genomfördes samverkansmöten med kommunernas utförare för färdtjänst och verksamhetsresor i Kungsör, Arboga och Köping.

Då Kungsör, Arboga och Köping har upphandlat samma avtal med utförarna Arboga taxi och Viby buss, så är mötena viktiga för att få samsyn i frågor gällande färdtjänst och skapar trygghet för resenären under resor.

Dialogen var öppen och givande och deltagare från alla kommuner var med under veckan. Mötena har varit vilande under pandemin men nu ska de genomföras minst en gång per år eller om behov uppstår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: