Publicerad

Just nu finns barn i Kungsör som behöver din hjälp

För att hjälpa barnen behövs inga supermänniskor - bara vuxna som ser och förstår dem. Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom?

Kan du erbjuda trygghet, kärlek och omsorg?

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar. Då behöver de för kortare eller längre tid komma till en familj där de kan få trygghet, kärlek och omsorg. Det kallas familjehem. Ett familjehem kan se ut på olika sätt och det behövs för att kunna möta barns olikheter. Det finns flera olika anledningar till att ett barn behöver bo i ett annat hem, det kan handla om att barnet inte får det stöd det behöver för att må bra och utvecklas.

Att vara familjehem kan innebära att:

  • bidra till att barnet har en bra vardag
  • hjälpa barnet med skolgången
  • bidra till att barnet får en god hälsa
  • stötta barnet i kontakten med familj och vänner
  • samarbeta med socialtjänsten, barnets föräldrar, skola och eventuellt
    andra viktiga personer.

familjehemsverige.se kan du läsa mer, ta del av andras berättelser, göra ett test om du är redo att vara familjehemsförälder, samt anmäla ditt intresse till Kungsörs kommun.

Tillsammans kan vi hjälpa Kungsörs barn få en bättre tillvaro.

Det finns olika sätt att hjälpa ett barn eller ungdom

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa?
socialstyrelsen.se/mininsats finns bra samlad information kring olika uppdrag.

Familjehem
Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Hur länge ett barn bor i ett familjehem varierar.

Jourhem
Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.

Kontaktperson
Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem några dygn i månaden, för att vara ett extra stöd.

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: