Publicerad

Nya rekommenda­tioner från 8 december

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat nya åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Från och med 8 december bör alla hålla avstånd till andra i offentliga miljöer. Vuxna bör undvika trängsel och bära munskydd i kollektivtrafiken under rusningstrafik. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

Enligt Folhälsomyndigheten och regeringen ökar smittspridningen i Sverige. Dock från en låg nivå. För att förhindra att smittan ökar ytterligare införs ett antal rekommendationer.

Allmänna rekommendationer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar:

  • Att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
  • Att alla vuxna bör undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • Att alla vuxna bör använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

På arbetsplatser

Arbetsgivare uppmanas att:

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
  • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
  • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

De som ansvarar för kollektivtrafik rekommenderas att bibehålla en full turtäthet.

Serveringsställen

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

  • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme.
  • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra.
  • Använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: