Publicerad

Vaccinationsbevis börjar gälla 1 december

Från och med 1 december kan du behöva visa upp ett vaccinationsbevis när du besöker större evenemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Från och med 1 december kan du behöva ett covidbevis som visar att du är vaccinerad för att komma in på vissa tillställningar eller sammankomster. Ett covidbevis är ett dokument som visar att det är lägre risk att du sprider covid-19. Covidbevis finns i alla EU-länder. Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för covidbevisen i Sverige. Covidbeviset är gratis. 

Här skaffar du covidbevis

Det finns tre typer av covidbevis

  • Vaccinationsbevis – bevis på vaccination
  • Testbevis – bevis på negativt covidtest 
  • Tillfrisknandebevis – bevis på tillfrisknande 

Mer information om covidbevis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: