Publicerad

Skolan och socialtjänsten ökar samverkan till förmån för våra barn och unga i kommunen

Ett första större steg rörande samverkan mellan skolan och socialtjänsten togs under torsdagen i en workshop på temat ”Tidiga och samordnade insatser för barn och unga - TSI”.

Det blev en eftermiddag där fokus låg på hur skolan och socialtjänsten blir ännu bättre i samverkan till förmån för våra barn och unga i kommunen.

Christer Zegarra Eriksson, områdeschef för Individ- och familjeomsorgen säger:
– Ju mer vi kan använda varandras kompetenser, desto tidigare kan vi tillsammans i kommunen både ta fram och erbjuda förebyggande insatser för våra barn, unga och familjer. En trevlig eftermiddag med hög energi, många livliga diskussioner och idéer som nu tas med i det fortsatta och gemensamma utvecklingsarbetet.

Även deltagarna var nöjda med workshopen.
– Både jag och mina medarbetare tyckte att den gav massor, både ny kunskap och en förhoppning om ett bättre och tätare samarbete mellan oss, säger rektor Linda Körner.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: