Publicerad

En vecka fri från våld, vecka 47

En återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det våldsförebyggande arbetet. En vecka fri från våld vecka 47, är den 22-28 november.

En vecka fri från våld är ett initiativ lett av organisationerna Unizon och MÄN med stöd från Länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och SKR. Syftet är att uppmärksamma vikten av våldsförebyggande arbete för att förebygga och bekämpa mäns och killars våld med fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt prostitution och människohandel.

Under veckan anordnar Sveriges olika myndigheter, Regioner, kommuner och civilsamhället olika aktiviteter för att uppmärksamma vikten av att arbeta mot våld, övergrepp och förtryck.

Aktiviteterna sker både digitalt och fysiskt, se varje enskild aktivitet för mer information. Deltagandet är kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här