Publicerad

Alla över 6 år rekommenderas testa sig vid symtom på covid-19

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Detta gäller oavsett om man är vaccinerad eller ej.

Orsaken till ändrade rekommendationen är dels en ökande smittspridning i många länder i Europa, dels att Folkhälsomyndighetens scenarier har pekat mot en trolig ökning även i Sverige de kommande veckorna. Några regioner, däribland Västmanland har redan en ökad smittspridning.

Rekommendationen att testa sig vid symtom gäller oavsett om man är vaccinerad eller ej, men personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret är undantagna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer utan symtom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: