Publicerad

Nya rekommendationer för testning av covid-19 från den 1 november

Den 1 november ändrades rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom. Då ändrades också rekommendationerna om vem som ska testa sig och när. Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

De förändringar som genomfördes den 29 september gäller fortfarande. Då togs bland annat begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort.

Nya rekommendationer från 1 november om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion

Utöver det som står nedan kan regioner och kommuner utforma lokala rutiner med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Rekommendationer till barn i förskoleåldern samt till alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret

Följande rekommendationer gäller för barn som inte börjat skolan samt alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret:

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De behöver som regel inte testa sig för covid-19.

De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, fritidsaktiviteter och arbete.

Rekommendationer till alla vuxna, unga och barn från förskoleklass och äldre, som inte är fullvaccinerade

Följande rekommendationer gäller alla från förskoleklass (från cirka 6 år) och äldre som inte är fullvaccinerade:

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt.

De som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, aktiviteter och arbete.

Detta gäller för personer som testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen)

De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19 (länk). Detta ändras inte den 1 november.

De kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de

 • stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
 • varit feberfria de två senaste dygnen
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Nya rekommendationer från 1 november om testning

Utöver det som står nedan kan regioner och kommuner utforma lokala rutiner med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Dessa personer rekommenderas testning

  • Alla barn från förskoleklass och äldre (från cirka 6 år), ungdomar och vuxna som inte är fullvaccinerade eller haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret och har symtom som kan vara tecken på covid-19.
  • Ovaccinerade personer rekommenderas även fortsatt testning efter resa till land utanför Norden, även om de inte har några symtom. De som har haft bekräftad covid-19 under det senaste halvåret samt barn under sex års ålder undantas.

  Dessutom rekommenderas dessa grupper testning vid symtom även om de är fullvaccinerade:

  • Personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst.
  • Äldre omsorgstagare på LSS-boenden.
  • Personer som behöver vård eller behandling för symtom på covid-19.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Omsorgspersonal på SÄBO eller hemtjänst samt personal på LSS-boenden.
  • Personer som får symtom efter resa i land utanför Norden.

  I smittspårningar är testningen mer omfattande, både av fullvaccinerade och av de som är ovaccinerade, se vidare i

  Dessa personer rekommenderas inte testning från 1 november

  Dessa grupper rekommenderas att stanna hemma om de får symtom men behöver från 1 november inte testa sig:

  • Barn, unga och vuxna som är fullvaccinerade eller har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna och som inte ingår i någon av grupperna ovan.
  • Barn som inte börjat skolan (under cirka sex år).

  Bakgrund till förändringarna

  Åtgärderna mot covid-19 ska inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. De ska också ta hänsyn till barns bästa. En ökad vaccinationstäckning ger en minskad risk för allvarlig sjuklighet och smittspridning till och från fullvaccinerade personer. Därmed kan rekommendationerna anpassas så att fullvaccinerade generellt inte behöver testa sig vid symtom.

  En rad grupper rekommenderas fortfarande testning till exempel på grund av att de är ovaccinerade, att de löper högre risk om de smittas eller för att de vistas nära äldre personer i riskgrupp.

  Folkhälsomyndighetens allmänna råd ändrades den 29 september

  Dessa allmänna råd gäller även efter den 1 november.

  Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

  Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

  Förhindra spridning av covid-19

  Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

  Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor.
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

  Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

  Kontakt för den här sidan:

  Senast uppdaterad: