Publicerad

Förenklade kontakter ska underlätta för personer med psykisk ohälsa

Kungsörs kommun ingår sedan 2020 i det länsövergripande projektet ”Förbättrad SIP för personer med psykisk ohälsa”. Det står för samordnad individuell plan och handlar om att förbättra samordningen mellan kommunernas socialtjänst och Region Västmanland - allt för att ge bästa möjliga stöd till personer med psykisk ohälsa.

Känner du någon som har många olika kontakter med myndigheter? Då kan du tipsa dem om att de har möjlighet att få hjälp! Man kan nämligen få en så kallad Samordnad individuell plan – SIP.

Projektet har till syfte att förbättra och förenkla samordningen mellan olika verksamheter. Verksamheter behöver vara från både kommunens socialtjänst och regionens hälso-och sjukvård, men det kan även vara andra aktörer som skola, förskola, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som behöver samordnas. Man träffas på ett SIP-möte och gör en planering för att personen ska få rätt stöd i rätt tid.

Anna-Mia Frisk, Catrin Eriksson och Lena Strömberg är tre som arbetar som personligt ombud i Västra Mälardalen.

Personligt ombud som stöd

Något som nu finns att använda är ett personligt ombud. Ett ombud kan delta som ett stöd för en person vid ett SIP-möte. Anna-Mia Frisk, Catrin Eriksson och Lena Strömberg är tre som arbetar som personligt ombud i Västra Mälardalen.

- Vi arbetar för personer över 18 år som har psykisk funktionsnedsättning. Vi kan till exempel hjälpa till att öka den enskildes delaktighet vid SIP, säger de.

Personligt ombud kan också kartlägga behov och önskemål, hjälpa till att förmedla dem på möten, stötta i olika processer och se till att samordning sker utifrån personens behov och önskemål.

Får information utifrån sina behov

Den här hösten utbildas medarbetare i kommunerna och regionen kring hur de kan göra personer mer delaktiga i sitt eget SIP-möte. Det kan handla om att man får tillgång till information utifrån sina egna behov och förutsättningar via tolk, lättläst information eller bildstöd.

Man kan också få möjlighet att utse en talesperson eller delta i sitt möte på distans. Enligt barnkonventionen, som blev svensk lag förra året, har även barn rätt att få stöd till delaktighet i insatser som rör dem.

Projektet ”Förbättrad SIP för personer med psykisk ohälsa” är ett länsövergripande projekt som avslutas vid årsskiftet. Lagstiftningen kring SIP har funnits sen 2010 och arbetet med SIP fortsätter även framöver.

Behöver du en SIP?

Har du, eller någon du känner, insatser från både kommun och region och känner ett behov av att få dem samordnade? Kontakta din handläggare eller vårdkontakt för att prata vidare om detta och vid behov av en SIP hjälper dina kontakter dig att påbörja en SIP-process.

Vill du veta mer om personligt ombud eller önskar kontakt? Du kan nå personligt ombud på telefonnummer 021-39 49 01 eller via mejl personligtombud@vasteras.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: