Publicerad

Brandskyddsförebyggande åtgärder inom hemtjänst - utbildning pågår

Äldreomsorgen i Kungsörs kommun utvecklar en till synes unik samverkan med flera aktörer för att brandsäkra hemmen hos våra äldre. Som ett led i det förebyggande arbetet har Brandskyddsföreningen påbörjat att utbilda samtliga medarbetare inom hemtjänsten med en specifikt framtagen utbildning.

Kungsörs kommuns äldreomsorg samarbetar sedan 2019 med Räddningstjänsten om att förebygga brand i hemmet hos våra äldre. När Brandskyddsföreningen Västmanland hörde talas om detta viktiga samarbete ville de vara med och bidra tillsammans med Länsförsäkringar Bergslagen. De har tillhandahållit brandskyddsutrustning i form av brandfiltar och brandsläckare till de mest riskutsatta inom hemtjänstens verksamheter.

Utbildning för ökad riskmedvetenhet

Brandskyddsföreningen kommer också inom ramen för denna samverkan att utbilda samtliga medarbetare inom hemtjänsten, inklusive vikarier (cirka 200 medarbetare) med en specifikt framtagen utbildning kopplat till just förebyggande arbetet inom hemtjänst. Utbildningarna har startat och kommer att ske varje onsdag i sju veckor.

Samtliga samverkanspartners mål är att öka riskmedvetenheten hos de som arbetar med äldre och sköra med hemtjänst, men även öka riskmedvetenheten hos den enskilde och anhöriga för att i möjligaste mån förebygga olycka kopplat till brand. Samarbetet är till synes unikt och hoppas göra stor skillnad i det brandförebyggande arbetet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: