Publicerad

Flera restriktioner tas bort den 29 september

Många restriktioner kommer att tas bort från och med den 29 september. Detta enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.

En hög vaccinationstäckning i befolkningen är den enskilt viktigaste förutsättningen för att kunna lyfta bort samtliga restriktioner. Men även sjukvårdens belastning, dödligheten och en bedömning av risken för ökande smittspridning har legat till grund för bedömningen.

Folkhälsomyndighetens samlade bedömning är att det är möjligt att ta steg 4 av 5 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna den 29 september 2021. Det innebär att flera av de restriktioner som har införts för att minska spridningen av sjukdomen covid-19 kan tas bort.

Den 29 september avvecklas de flesta restriktioner:

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Viktigt är fortsatt att den som har symtom bör stanna hemma och testa sig.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: