Publicerad

Brandskyddsutrustning till riskutsatta inom hemtjänst

I veckan överlämnade Brandskyddsföreningen brandskyddsutrustning, som skänkts av Länsförsäkringar Bergslagen, till Kungsörs kommun. I ett första skede ska 20 brandsläckare och 20 brandfiltar samt testhorn för test av brandvarnare placeras ut hos riskutsatta inom hemtjänst.

Tre personer utanför kommunhuset i Kungsör. I mitten står Brandskyddsföreningens Thomas Reichert och håller i brandskyddsutrustning, bredvid honom står socialchef Lena Dibbern och socialnämndens ordförande Linda Söder-Jonsson (S).

Brandskyddsföreningens Thomas Reichert överlämnar brandskyddsutrustning till socialchef Lena Dibbern och socialnämndens ordförande Linda Söder-Jonsson (S).

Kungsörs kommuns äldreomsorg samarbetar sedan 2019 med Räddningstjänsten om att förebygga brand i hemmet hos våra äldre. När Brandskyddsföreningen Västmanland hörde talas om detta viktiga samarbete ville de vara med och bidra tillsammans med Länsförsäkringar Bergslagen. Brandskyddsutrustning överlämnades till socialnämndens ordförande Linda Söder-Jonsson och socialchef Lena Dibbern av Brandskyddsföreningens Thomas Reichert.

Viktigt och prioriterat område

Socialnämndens ordförande Linda Söder-Jonsson (S) berättar:
- Trygghet för våra äldre och för våra invånare är otroligt viktigt och något som vi prioriterar högt. Att man som äldre med vård och omsorg i hemmet ska känna sig trygg att bo hemma, även om man har behov av stöd är viktigt. Trygghet för våra medarbetare är också en viktig del och att få tillgång till och kunskap om brandskyddsförebyggande åtgärder i hemmet är något som bidrar till ökad trygghet, att kunna agera om det krävs. Det är medarbetarna själva som lyft detta behov och det är roligt att de är så engagerade i att öka tryggheten för våra äldre men också kring sin egen arbetsmiljö, det vill vi lyfta.

Socialchef Lena Dibbern gläds över samarbetet:
- Det är jättelyxigt att vi får all denna utrustning så att vi kan fortsätta göra det bra arbete som redan pågår.

Thomas Reichert från Brandskyddsföreningen säger att han hoppas att många fler kommuner ska ta efter Kungsör och hoppas att fler politiker är modiga att fatta tydliga beslut om att förebygga brand i hemmet hos våra äldre. Kommunerna har ett ansvar enligt lagstiftningen att planera och organisera verksamheterna så att den effektivt förebygger bränder. Thomas Reichert är glad att se att Kungsörs kommun tagit detta på största allvar.

Medarbetare utbildas i riskinventering

Innan sommaren fick alla medarbetare inom hemtjänst och hälso-sjukvård en mycket uppskattad digital utbildning i riskinventering i hemmen utifrån brand. Utbildningen skapades av Kungsörs säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén som även han är delaktig i denna samverkan.

I höst kommer alla medarbetare inom hemtjänst och hälso-sjukvård få en specifik fysisk utbildning av Brandskyddsföreningen i riskinventering i ordinärt boende.
- Syftet är att göra miljön så autentisk som möjligt, vi skapar en miljö som liknar den medarbetarna arbetar i dagligen hemma hos de äldre, men lägger till risker enligt den checklista som personalen utgår från idag vid riskbedömningen, säger Thomas Reichert.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: