Publicerad

Brandskyddsförebyggande arbete i hemmet hos äldre med hemtjänst

Äldreomsorgen i Kungsörs kommun utvecklar till synes unik samverkan med flera aktörer för att brandsäkra hemmen hos våra äldre.

Thomas Reichert från Brandskyddsföreningen och Isabella Piva Hultström, äldreomsorgschef i Kungsör tar emot brandsläckare och brandfiltar från Marcus Fridborn, chef för skadeförebyggande verksamhet, Länsförsäkringar Bergslagen.

Brandskyddsföreningen, Räddningstjänsten Mälardalen, säkerhetssamordnare Västra Mälardalens kommunalförbund och områdeschef äldreomsorg/hälso- och sjukvård Kungsörs kommun utvecklar nu samverkan med mål att minska risk och förhindra skada till följd av brand i hemmet hos våra äldre med hemtjänst.

Nu utvecklas samverkan ytterligare. Vi riskinventerar fortsatt alla med hemtjänsts hem och har nu inkluderat alla brukare inom Misteln och inom Juvelens verksamheter.

Utbildning för ökad riskmedvetenhet

I ett första steg inför sommaren får alla medarbetare inom äldreomsorgens hemtjänst och hälso-och sjukvård i Kungsörs kommun nanoutbildningar på mejl, en utbildning per dag, i sju dagar.

Utbildningens fokus är ökad riskmedvetenhet och förebyggande åtgärder relaterat till risk för brand i hemmet. Både tillsvidareanställda och vikarier erhåller denna utbildning.

I höst kommer brandskyddsföreningen att tillhandahålla specifik utbildning i ökad riskmedvetenhet i hemmet, specifikt för medarbetare inom hemtjänst och hälso- och sjukvård i Kungsörs kommun.

Brandfilt och brandsläckare till de mest riskutsatta

Brandskyddsföreningen i samverkan med länsförsäkringar har tillhandahållit brandfilt och brandsläckare till de mest riskutsatta inom hemtjänstens verksamheter.

Samtliga samverkanspartners mål är att öka riskmedvetenheten hos de som arbetar med äldre och sköra med hemtjänst, men även öka riskmedvetenheten hos den enskilde och anhöriga för att i möjligaste mån förebygga olycka kopplat till brand.

Samarbetet är till synes unikt och hoppas göra stor skillnad i det förebyggande arbetet.

Kungsörs kommuns äldreomsorg startade 2019 ett samarbete med räddningstjänsten VMKF i ökad riskmedvetenhet och riskinventering i hemmet hos äldre med hemtjänst.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: