Publicerad

Socialförvaltningen kartlägger äldres hälsokonsekvenser till följd av covid-19

Just nu skickar socialförvaltningen i Kungsör ut en enkät till ett hundratal personer med enklare hemtjänstinssatser. Syftet med enkäten är att undersöka konsekvenser och behov gällande äldres fysiska, psykiska och sociala hälsa till följd av coronapandemin. 

Regeringen har lyft risken för ett ökat samt förändrat vårdbehov hos befolkningen när vi återgår till normalläge inom hälso- och sjukvården.

– I förebyggande syfte ska vi nu kartlägga behovet bland de som är inskrivna i hemtjänsten med få insatser men som inte har pågående kontakt med Rehabenheten i kommunen. Genom att skicka ut en enkät till ett urval av drygt hundra personer, får vi ta del av personers upplevelser av förändring i aktivitetsutförande, funktionsförmåga och psykosocial hälsa sedan coronapandemin startade tills idag. Utifrån svaren kan vi bättre förstå hur de som är inskrivna i hemtjänsten upplever vardagen i sitt hem under en pandemi och även få indikationer på vilka rehabiliterande insatser som är efterlysta, säger Jonna Crawford Chabout, legitimerad arbetsterapeut på Kungsörs kommun.

Svaren från enkäten kommer användas för att belysa och kartlägga hälsokonsekvenserna till följd av coronapandemin, för att sedan presentera vårdbehovet som finns i kommunen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: