Publicerad

Särskilt boende i Kungsör - bäst i länet på hygien

Fyra av Södergårdens fem hygienombud visar ”rena händer”. Från vänster: Elisabeth, Jennie, Aom och Marita.

Med ett resultat på 100 procent är det särskilda boendet Södergården bäst i länet på att följa de basala hygienrutinerna på äldreboenden, enligt mätning från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Resultatet visar även att Södergården tillsammans med två andra kommuner är bäst i hela landet av de 60 kommunerna som redovisas på SKR:s webbplats.

Äldreboendet Södergården har fem kompetenta och engagerade hygienombud som har en viktig nyckelroll i det fina resultatet i mätningen. Enhetschef Sandra Karlsson och ombuden träffas två gånger per termin och ser över rutiner, arbetssätt och tar temperaturen på arbetet med hygien samt planerar för interna kvalitetskontroller.

Sandra Karlsson, enhetschef på två särskilda boendeenheter, berättar:
– Det är engagerade medarbetare, närvarande ledarskap och nitiska hygienombud som fått Södergården att nå ett hundraprocentigt resultat. Vi har även en korttids- och växelvårdsenhet som nådde samma resultat.

Vi arbetar med webbutbildningar kring hygien, hygienombuden har regelbundna kompetensgenomgångar med sina kollegor, vi har standardiserat inskolningen för nyanställda och gör interna kvalitetsmätningar där vi ger personlig feedback för att personen ska veta om den har någon förbättring att göra.

Sammanfattningsvis är jag så stolt över alla medarbetare på Södergården och vi kommer fortsätta arbeta tillsammans för att hålla hög kvalitet kring hygien, säger Sandra Karlsson.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: