Publicerad

Samverkan och utbildning för att hjälpa fler genom SIP

Ibland kan personer behöva hjälp både från kommunen och hälso- och sjukvården. För att skapa samordning och tydlighet kring vem som gör vad, så upprättas en så kallad SIP, en samordnad individuell plan. Under 2021 pågår ett samverkansprojekt i Västmanlands län för att förbättra SIP-processen för personer med psykisk ohälsa.

Köping, Arboga och Kungsör deltar i projektet som nu genomförs inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg och regionens specialistverksamhet i psykiatri.

Utbildning med den enskilde i fokus

Under mars och april månad har ett hundratal medarbetare från Köping, Arboga och Kungsörs kommun samt medarbetare från Region Västmanland deltagit i digitala workshops för att skapa en gemensam grund, byta erfarenheter och bygga broar i det fortsatta arbetet gällande SIP-processen. Varje SIP-process är unik och anpassas utifrån varje individs behov. Fokus har varit på delaktighet och hur mötet blir bäst för den enskilde personen. Deltagarna har visat ett stort engagemang och är överens om att en fungerande SIP-process gör skillnad för den enskilde personen.

Utbildningen genomfördes digitalt och en gemensam kunskap och samsyn om SIP finns nu hos en stor bredd av deltagare såsom socialsekreterare inom individ och familjeomsorg, biståndshandläggare, öppenvårds-behandlare, kuratorer, psykologer, personligt ombud, vårdsamordnare samt teamledare och chefer.

Annika Jungklo, Kungsörs representant i den lokala ledningsgruppen för projektet förbättrad SIP för personer med psykisk ohälsa, säger:
– Fantastiskt roligt att deltagandet och engagemanget har varit stort hos SIP- koordinatorer och medarbetare, känns mycket bra och lovande i det fortsatta viktiga arbetet med att skapa trygghet, delaktighet och inflytande för den enskilde.

Fokus på kvalitetshöjning

Anna Hellsten är samordnare för NSPH, nationell samverkan för psykisk hälsa, och deltar även i projektets ledningsgrupp. Gällande SIP berättar hon följande:
– En rätt genomförd SIP gynnar alla, specifikt den enskilde. Med det här projektet skapar vi förutsättningar för bra samordnad individuell planering. Med hjälp av SIP-koordinatorerna kan vi sprida kunskap och därmed även förståelse för det positiva med SIP.

Projektet kommer under hösten 2021 att fokusera än mera på att öka den enskildes delaktighet under SIP-processen och höja kvalitén för den enskilde. I stöd i arbetet gällande ökad delaktighet har projektet ett brukarråd som består av representanter från olika brukarorganisationer.

Är du i behov av insatser från kommun samt hälso- och sjukvården?

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här