Publicerad

Engagerade personer sökes för uppdrag!

Just nu söker vi både kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer!

Skogsutflykt

Skogsutflykt

Olika typer av uppdrag

Uppdragen ser olika ut beroende på vad personen beviljats, men som kontaktperson träffar du vanligtvis personen 2-4 gånger per månad och du är då ett stöd eller en vän till ett barn, ungdom eller vuxen. Som kontaktfamilj/stödfamilj kan det innebära att du öppnar ditt hem för en person någon helg i månaden eller varannan helg.

Ersättning

Du får en mindre ersättning från kommunen för ditt uppdrag. Ersättningen baseras på hur ofta du träffar personen och hur uppdraget är utformat.

Är du intresserad?

Välkommen med din intresseanmälan och för mer information!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: