Publicerad

Nu räcker det! En digital träff den 9 december om bedrägerier mot äldre och vad du ska tänka på

Bedrägerier mot äldre blir allt vanligare och bedragarna hittar ständigt nya sätt att lura till sig större eller mindre summor. Vet du vad du kan göra för att skydda dig eller en nära anhörig?

Länsstyrelsen tillsammans med Polisen, Brottsofferjouren, pensionärsorganisationerna och Länsbildningsförbundet i länet bjuder in till en digital träff den 9 december för att sprida kunskap om bedrägeribrott mot äldre. Du får tips om vad du kan tänka på, ta del av riktlinjer som är bra att hålla sig till samt information om var du kan vända dig om du skulle bli utsatt.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. Om du redan nu har en fråga om detta är du välkommen att skicka den tillsammans med din anmälan.

Målgrupp: äldre personer och personer i deras närhet, till exempel anhöriga.

Tid: Klockan 13.30- 15:30 den 9 december

Plats: Träffen sänds digitalt via Skype och en länk skickas via e-post dagen innan till den som har anmält sig.

Anmälan: Länk till anmälan på Länsstyrelsens webbplats

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt.

Vid frågor om träffen, kontakta
Petteri Hällström
Telefon: 010- 224 92 60
petteri.hallstrom@lansstyrelsen.se

Sanela Cerimagic
Telefon: 010- 224 92 36
sanela.cerimagic@lansstyrelsen.se

Välkommen!

Program 9 december 2020

13.15 - 13.30 Uppkoppling till träffen
13.30 - 13.40 Inledning av Petteri Hällström, Länsstyrelsen Västmanland
13.40 – 14.25 Christer Öhrlund och Björn Sidenhjärta från Polisen berättar om bedrägerier mot äldre och vad man bör tänka på
14.25 – 14.40 Frågestund
14.40 – 14.50 Paus
14.50 – 15.00 Irja Holtter från Västmanlands länsbildningsförbund berättar om digitala kurser som innehåller information om hur man kan skydda sig från att utsättas för bedrägeri.
15.00 – 15.20 Carolina Edlund från länets Brottsofferjour berättar om det stöd de kan erbjuda den som blivit utsatt för brott.
15.20 – 15.30 Frågestund
15.30 Träffen avslutas

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: