Publicerad

Nu gäller skärpta restriktioner i Västmanland

Den 24 november meddelade Folkhälsomyndigheten att de skärpta restriktionerna i Västmanland förlängs från den 10 till den 13 december. Det beror på att covid-19 fortsätter spridas i flera av Sveriges län. Förlängningen gäller även övriga regioner som har skärpta restriktioner.

Smittspridningen ökar i Sverige och Västmanland. För att minska risken för smittspridning införde Folkhälsomyndigheten lokala restriktioner i Västmanland från och med den 12 november. Beslutet om lokala restriktioner är taget i samråd med smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Skärpta restriktioner:

Du bör:

 • Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför regionen eller regiondelen.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.
 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.

Verksamheter bör:

 • minimera antalet besökare vid samma tidpunkt
 • anpassa öppettider
 • erbjuda digitala alternativ

Du som är arbetsgivare bör:

 • uppmana dina medarbetare att arbeta hemifrån
 • erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån
 • skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten

De allmänna nationella råden gäller fortfarande

De lokala skärpta restriktionerna är ett tillägg till de nationella allmänna råden.

Som tidigare ska du:

 • stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
 • testa dig vid symtom
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • håll avstånd till andra både inomhus och utomhus

Max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med den 24 november gäller en gräns om max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i hela landet. Beslutet gäller gäller tills vidare, men kommer att ses över löpande. Utgångspunkten är att de inte ska gälla längre än 4 veckor.

Begravningar är undantaget och 20 personer kan delta istället för åtta. Det förutsätter dock, som i alla sammanhang, att det finns möjlighet att hålla avstånd.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: