Publicerad

Digitalisering av alkoholhandläggning

Kommunen digitaliserar ansökningsprocessen och tillsynen vad gäller serveringstillstånd, och under sommaren sker ett byte av alkoholhandläggare.

Alkoholhandläggare Robert Koivunen och Jesper Pellgaard.

E-tjänst

Nu införs en e-tjänst för ansökan av serveringstillstånd i kommunen. Förhoppningen är att den ska underlätta ansökningsförfarandet för den som söker, att det ska bli enklare att överblicka vilka handlingar som behöver skickas med. Då kommer behovet av kompletteringar minskas vid ansökningarna och förhoppningsvis även korta handläggningstiderna.

Tjänsten riktar sig till både verksamheter som vill ansöka om serveringstillstånd, men är också en tjänst för de verksamheter som redan har tillstånd.

De som redan har tillstånd kan använda tjänsten till bland annat:

  • Anmäla ändringar i verksamheten
  • Anmäla ändringar i bolaget
  • Anmäla serveringsansvarig personal
  • Ändra kontaktuppgifter
  • Underlätta kontakt mellan krögarna och kommunen

Tillsyn

I samband med byte till e-tjänsten så införs också ett digitalt verktyg att använda vid tillsyn. Tillsynerna kommer då kunna genomföras diskretare och vara mindre störande för verksamheten. Genom att använda det digitala verktyget kommer hela tillsynsarbetet effektiviseras för handläggaren.

Handläggarbyte

Efter sommaren så avslutar nuvarande alkoholhandläggare Robert Koivunen sin tjänst och ny alkoholhandläggare är Jesper Pellgaard som redan hunnit påbörjat sin tjänst. Jesper kommer handlägga ärenden som rör serveringstillstånd i Kungsör, Arboga och Köping.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här