Publicerad

Idag kan vi tyvärr bekräfta fall av covid-19 inom Vård och Omsorg

Idag kan vi tyvärr bekräfta våra första fall av covid-19 hos brukare inom Vård och Omsorg. Här kan du läsa mer om vad vi får berätta och vem du kontaktar om du har frågor.

Två brukare inom Vård och Omsorg har testats positivt för coronaviruset covid-19. Personerna har visat symtom och har därför fått ta prov. Anhöriga är kontaktade.

Ytterligare åtgärder genomförda

Vi har följt Region Västmanlands och Folkhälsomyndighetens direktiv fortlöpande. Vi har strävat efter att ligga i framkant vad gäller åtgärder. Vi har sedan några veckor begränsat personal och vikarier i respektive verksamhet. Under påskhelgen kom nya direktiv vilka innebar att vi ytterligare begränsat antalet medarbetare som besöker en brukare.

De nya direktiven innebar också att vid misstänkt smitta använda skyddsutrustning även hos övriga brukare vilket vi har följt. Vi har skyddsutrustning till vår personal som är i närheten av och vårdar misstänkt eller bekräftat smittad person. Vi har ständig bevakning av skyddsmaterial och gör fortlöpande tilläggsbeställningar.

Vi har beslutat att under dagen idag, onsdag 15/4, öppna en separat avdelning för de som är konstaterat smittade av covid-19 för att undvika smittspridning till friska personer. Vi har nära samarbete med vårdcentralen bland annat för provtagning av både brukare och medarbetare vid misstänkt smitta, också detta för att minimera smittspridningen.

Våra medarbetare har varit mycket noggranna med att inte vistas på arbetet när de haft symtom, även lindriga.

Information till anhöriga

Om din närstående skulle bli sjuk kommer du som anhörig att bli kontaktad av ansvarig enhetschef.

Vi kan bara ge begränsad information

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Vi kommer enbart att berätta att det finns bekräftade fall och hur många det i så fall rör sig om. Vi kommer inte kunna säga var i verksamheten fallen upptäckts, eftersom vi inte får bryta mot patientsekretessen.

På samma sätt kommer vi enbart kunna bekräfta eller dementera när det eventuellt finns fall hos vår personal, men inte berätta var. Det beror också på sekretess – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om vår personals hälsotillstånd.

Allmänna frågor hänvisas till kommunens växeln 0227 - 60 00 00 som kopplar till rätt person.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: