Publicerad

Ändrad egenavgift för färdtjänst

Från och med årsskiftet har kommunfullmäktige fattat beslut om ändrade avgifter för färdtjänst.

Från och med årsskiftet höjs lägsta avgiften från 45 kronor till 50 kronor per enkelresa och person. Vid samåkning betalar varje resande 25 procent av sin andel.

Vid frågor om färdtjänst och kostnader kontakta färdtjänsthandläggare på telefon: 0227-60 04 53

Telefontid måndag-fredag 08.00-09.30

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här