Publicerad

Enkät - Var med och utveckla mötesplatsen Tallåsgården och Misteln

Du som bor i Kungsörs kommun är välkommen att svara på enkäten gällande mötesplatserna Tallåsgården (Gemenskap i Kungsör) och Misteln. Undersökning syftar till att se över mötesplatserna för att bibehålla aktiviteter som uppskattas och utveckla dem med aktiviteter som kan öka deltagandet för både män och kvinnor.

Kungsörs kommun arbetar aktivt för att bevara och utveckla seniorers hälsa, livskvalitet och trygghet. Social samvaro och ett kulturellt givande utbyte är en viktig del i arbetet. Enkäten kommer ligga till grund för fortsatt planering av aktiviteter på mötesplatserna Tallåsgården och Misteln.

Besvara enkäten och var med och påverka

Enkäten ligger öppen här digitalt fram till och med 18 december 2019. Den finns även i pappersformat på Tallåsgården och Misteln. Stort tack för din tid och ditt engagemang!

Köpt royaltyfribild från Scandinav Bildbyrå (Bildarkivet). Får användas av Kungsörs kommun i icke kommersiella sammanhang.
Köpt royaltyfribild från Scandinav Bildbyrå (Bildarkivet). Får användas av Kungsörs kommun i icke kommersiella sammanhang.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: