Publicerad

Demensprojektet Juvelen

Under hösten startade demensprojektet Juvelen i syfte att öka tryggheten hos personer med demenssjukdom och i vissa fall kognitivsvikt.

Projektet är 1-årigt och utvärderas hela tiden på vägen. Om det fungerar bra kan detta arbetssätt bli permanent. Målsättningen är att skapa förtroende, öka trygghet och kontinuitet genom att följa vårdtagaren bättre genom insatser av vård och även minimera antalet personer runt vårdtagaren. I projektet Juvelen arbetar 11 undersköterskor - alla med intresse och erfarenhet av att jobba med personer med demenssjukdom. Det är samma personalgrupp mellan kl. 7 och 21. Gruppen består av en hemtjänst- och dagverksamhetsgrupp där alla jobbar både i hemtjänsten och på dagverksamheten. Om vårdtagaren behöver växelvård eller korttidsplats fortsätter Juvelens personal att göra sina besök, men på växelvården eller korttidsplatsen. Dagverksamheten har öppet sju dagar i veckan året om.

För att få tillgång till Juvelen krävs ett biståndsbeslut och att man har en demenssjukdom eller efter en individuell bedömning, kognitivsvikt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: