Publicerad

Balansera mera - för färre fallolyckor

Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, är en nationell kampanj som årligen genomförs vecka 40 och som samordnas av Socialstyrelsen.

Förebygga fallolyckor

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Kampanjen syftar till att uppmärksamma hur var och en av oss kan motverka och minska risken för fallolyckor.

Aktivitet på Tallåsgården

Välkommen till Tallåsgården i Kungsör torsdagen den 3 oktober mellan
klockan 13.00-16.00. Dagen kommer att innehålla olika aktiviteter, till exempel balans i balansbana samt balansövningar i grupp. Hjälpmedelscentrum kommer och fixar rullatorer som är i behov av service. Olika verksamheter från kommunen kommer att informera om fallförebyggande åtgärder.

Välkomna!

Har du frågor kontakta Birgitta Rosander på telefon 0227-60 03 45 eller
Katarina Finn på telefon 0227-60 03 31.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här