Publicerad

Trygg och säker hemgångsrehabilitering
- ett nytt projekt i Kungsör

Nu är ett nytt projekt på gång i Kungsörs kommun. Projektet med namn Trygg och säker hemgångsrehabilitering (TSH) syftar till att möta äldre personers behov av rehabilitering och omvårdnad i hemmet.

Delar av teamet: Aom, BrittMarie, Sara, Emelie, Alma, Sara, Birgitta, Jenny, Marie, Maria och Birgitta

Trygg och säker hemgångsrehabilitering

Projektet startar den 13 september. För att få tillgång till Trygg och säker hemgångsrehabilitering behövs ett biståndsbeslut, personen ska bo i ordinärt boende och vara motiverad till att utföra rehabiliterande insatser.

Enhetschef på Gläntans korttidsboende och projektledare för Trygg och säker hemgångsrehabilitering berättar:

-Antalet äldre i Kungsörs kommun ökar. Vi har färska enkätsvar som visar på att invånarna vill bo kvar hemma i ordinärt boende, samtidigt har vi en stigande väntetid till våra särskilda boendelägenheter. För att möta det ökade behovet behöver vi se över och utveckla arbetssätt och hur vi möter upp äldre personer i hemmet.

Tvärproffesionellt team

Teamet kommer fokusera mycket på individen och närståendes delaktighet och trygghet, då de ses som två viktiga nyckelfaktorer. Personalteamet kommer vara tvärprofessionellt och bestå av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare. Teamet arbetar i dagsläget på korttidsenheten Gläntan på Södergården. Det är ett sammansvetsat team som har hög och bred kompetens samt lång erfarenhet inom yrket. Trygg och säker hemgångsrehabilitering kommer även att ha ett nära samarbete med Kungsörs hemtjänst då brukarna kan behöva hemtjänstinsatser efter avslutad inskrivning.

Södergården renoveras
Under projektets gång kommer korttidsenheten Gläntan inte vara öppen i sina ordinarie lokaler på grund av att Södergården ska renoveras. Akuta korttidsplatser kommer finnas kvar på Södergården lika så kommer växelvårdsplatser att finnas kvar. För att få akut korttidsvård eller växelvård behövs det som tidigare ett biståndsbeslut.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här