Publicerad

Mathias lyckades bryta sitt mönster

Mathias 25 år, från Kungsör blev efter gymnasiet en "hemmasittare".
Plötsligt kom vändningen. Nu vill han hjälpa andra i liknande situation.

Tillbakablick

Efter gymnasiet var tanken att jag skulle fortsätta studera, men jag hamnade i en depression och kraschade totalt med den psykiska hälsan. Jag blev en så kallad hemmasittare, berättar Mathias. Jag var ganska isolerad, gjorde inte så mycket, försökte fördriva tiden, satt framför datorn, tv:n, sov länge och låg vaken halva nätterna istället. Jag vände på dygnet och fick svårt att få i mig mat och klara grundläggande saker. Från början trodde jag inte det var någon fara. Men till sist sökte jag hjälp på vårdcentralen och fick prata med kurator.

Vändpunkten

Den riktiga vändningen kom när jag 2017 halkade in i ett projekt för unga vuxna med aktivitetsersättning och gick Grönkvist, ett program som syftar till att få bättre koll på sin egen ekonomi. Programmet blev vändpunkten för mig.
Jag tycker det var superbra. Det var hela upplägget som gjorde att jag kunde bryta mitt gamla mönster. Tröskeln att gå dit var inte så hög, vilket var avgörande. Det var lättsamt och utan press, om någon misslyckades med en uppgift, var det fortfarande lugnt.

Jag tänkte inte att ekonomi var något jag behövde hjälp med utan snarare att det var kul att göra någonting. Och för att få slut på tjat från olika håll. Jag tänkte "jag gör någonting i alla fall".

I och med Grönkvistprogrammet började jag bli mer medveten om ekonomi.
Att saker jag klickar hem för en liten summa på nätet, blir en stor kostnad om jag gör det många gånger. Jag tänkte inte att jag var i farozonen för att hamna i en skuldfälla, men så här i efterhand så var det inte alltför långt borta. Jag tog inga lån och så, men handlade mycket på faktura. Det var helt klart en risk att sitta hemma och bli exponerad för all reklam i datorn, TV och radio och så vidare. Det är så enkelt och lättillgängligt, men allting kostar.

Resan

Jag är stolt över att jag har kommit så pass långt. För ett eller två år sen hade jag till exempel aldrig kunnat vara med på en sådan konferens som jag var. (Se länk nedan till Konsumentverkets konferens, där Mathias blev intervjuad.) Det var superkul att vara med på konferensen. Jag är stolt över att jag kommit en bra bit.
Jag har fått insikt om vad jag vill. Jag vill vara med och påverka och hjälpa andra som har det liknande. Jag tror det skulle vara bäst att ha verksamheter som fokuserar på, ”att komma dit”, inte vad man gör när man kommer dit. Bara att ta sig ut och dit är bra, inte fokus på prestation och vad man ska göra. Då är det lättare att känna, ”det här fixar jag” och bygga utifrån det.


Framåtblick

Vändningen i och med Grönkvistprogrammet, betydde otroligt mycket. Svårt att sätta ord på det exakt. Jag hade förmodligen haft det mycket sämre utan den. Det är fortfarande svårt att blicka alltför långt framåt. Jag vill göra något som hjälper människor. Jag har skaffat lägenhet, men det är en uppstartsfas. Det får ta den tid det tar. Just nu har jag arbetsträning eller praktik på Rödmyrans secondhandbutik fyra dagar i veckan.
Nu till hösten kommer jag vara på Kungs Karls skola i kafeterian. Så det är spännande.

Christer Zegarra Eriksson, avdelningschef på
Individ- och familjeomsorgen:

– Jag vill jag först tacka Mathias för hans mod och medverkan och vill även lyfta fram Mathias situation och resa som viktig att belysa i frågan kring unga med ofullständig skolgång, psykisk ohälsa och ekonomiskulder. Tyvärr blir den målgruppen alltmer vanlig där Mathias resa vittnar om att vår verksamhet som en del också är viktig, ungdomarna har ofta flera behov och delar i sin situation att arbeta med, det är ytterst sällan som arbetslösheten är det enda bekymret. Vad arbetet består i är helt individuellt, men gemensamt för de flesta är att det behöver få ta tid och resurser att få alla delar på plats.

På Arbetsmarknad och försörjning arbetar vi med att ta fram stödinsatser som motverkar utanförskapet genom att skapa förutsättningar att gå vidare mot egen försörjning, något vi kommer att fortsätta att bli ännu bättre på.

Mathias har blivit uppmärksammad

Mathias har genom sin resa blivit uppmärksammad av både SVT och Konsumentverket och nedan finns länkar till hans medverkande i deras tidning och på konferens:

Mer information och kontaktuppgifter:

Om Grönkvist:
Grönkvistprogrammet syftar till förbättrad livskvalitet och hälsa genom att inspirera deltagare i insatser till att få koll på sin privatekonomi, bli medvetna om sina prioriteringar och att bli mer medvetna konsumenter.

Idag finns i Kungsörs kommun ett antal utbildade arbetskonsulenter på Arbetsmarknad och försörjning och även personal på vuxenutbildningen som genomför kursen med jämna mellanrum.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: