Publicerad

Marina Svensson utsedd till årets medarbetare

Socialnämnden har beslutat att inrätta ett pris som två gånger per år ska tilldelas en medarbetare som utfört förtjänstfulla insatser för socialförvaltningens brukare. Chefer och medarbetare kan med motivering föreslå en kandidat till priset.

Årets medarbetare

Till vänster, Marina Svensson, till höger Josefina Ackelman-Thunholm

Marina Svensson blev på nämndsammanträdet, den 18 juni, utsedd till Årets medarbetare inom socialförvaltningen. Marina arbetar som undersköterska på Misteln och har under flera års tid brunnit för hygienarbete.

Marina blev både överaskad och glad över utnämningen och sa ödmjukt att det inte bara är hon utan hela arbetsgruppens förtjänst att hygienarbetet utvecklats på Misteln under de senaste åren. Och det är ju just det som är nyckeln till Marinas framgång – att hon genom sitt lugn, mod, tydlighet och sin prestigelöshet inspirerar sina arbetskamrater och får dem delaktiga i
detta arbete.

Marina berättade för nämnden om hur hon arbetat för att utveckla hygienarbetet på Misteln. Marinas chef Josefina Ackelman-Thunholm berättade också om hur arbetet förbättrats och att hon är stolt över att hennes medarbetare Marina utsetts till Årets medarbetare.

Både socialnämnden och socialchefen tackade Marina för hennes förtjänstfulla insatser inom hygienarbetet med en blomma och ett diplom. De som nominerat Marina till Årets medarbetare är sjuksköterskorna på Misteln, Mia och Marie, som följt Marinas arbete över tid.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här