Publicerad

Resultatet från enkäten om
framtidens äldreomsorg

Hur vill du ha det när du blir äldre? Vilka vardagsaktiviteter vill du ägna dig åt och hur vill du att ditt boende ska vara? Det var några av de frågor som socialförvaltningen i Kungsörs kommun frågade sina invånare i en enkät tidigare i vår. Enkäten är en del i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsplan för kommunens äldreomsorg för perioden 2019 till år 2035.

Svarande på enkäten

Enkäten fanns tillgänglig under perioden 6/2 - 31/3 2019 på kommunens webb samt även i pappersform, i receptionen på kommunhuset, på boenden, på biblioteket och Tallåsgården. Totalt 204 st svarande varav 104 st inkom i pappersform.

Välkommen att ta del av enkätens resultat här:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här