Publicerad

Besök av Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Den 23 oktober kom Samordningsförbundet Västra Mälardalen till Kungsör för att Dejta en Myndighet, Biståndsenheten i Kungsör.

Biståndsenheten gick igenom vad myndighetsutövning avseende bistånd för äldre personer och personer med funktionsvariation innebär. Vilka
personer/målgrupper som kan ansöka, vilka olika typer av stödinsatser man kan ansöka om, hur man ansöker och hur myndighetsprocessen ser ut.

Vad är samordningsförbundet Västra Mälardalen

Vad är Dejta en Myndighet

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bjuder in till dejter mellan myndigheterna i KAK. Inbjudna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungörs kommun. Syftet med dejten är att personal och chefer i de olika myndigheterna ska ha möjlighet att träffas och lära känna varandra och varandras uppdrag.

Den myndighet som har värdskapet, berättar i cirka 30 minuter om sitt uppdrag och därefter följer en timmas lunch tillsammans där det finns möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: