Publicerad

Informationsträff för fastighetsägare och hyresvärdar om bostadsanpassningsbidraget

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag började gälla i somras. Nu kan hyresvärdar överta rätten till bostadsanpassningsbidrag om den sökande vill det. Vi bjuder in till informationsträff den 2 oktober för mer information och diskussion.

Bild på flerbostadshus.

Det blir möjligt för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen i flerbostadshus om den sökanden vill det. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden.

Nytta för fler

Till exempel kan en ägare till ett flerbostadshus använda bidraget som delfinansiering av en anpassning som kommer är till nytta för fler än bara sökanden.

Ett exempel kan vara att bidrag lämnas för en aluminiumramp till en entré, men att ägaren till flerbostadshuset i stället väljer att tillgodose tillgängligheten med en sluttande entré istället för trappor.

Krav på medgivande

Även kravet på medgivande från fastighetsägaren att anpassning får utföras är nu ett krav i lagen. Det gäller alla ägare. I medgivandet ska det framgå att ägaren inte kommer att kräva ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna.

Se boverket hemsida för mer information om detta. www.boverket.se/sv/babhandboken

Plats och tid för informationsträff

Välkomna för information och diskussion om förändringarna i den nya lagen.

Plats: Hultgrensgatan 4 (gamla polishuset bredvid brandstation) , Köping. OBS! Tidigare brevutskick angav fel adress.

Tid: 2:a oktober kl. 10.15.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: