Publicerad

Kommunen utvecklar vården för personer med demenssjukdom med specialistundersköterskor

Fyra av kommunens undersköterskor har specialistutbildat sig inom demenssjukdom. De blir en viktig resurs i att utveckla äldrevården i kommunen när fler äldre får diagnos demenssjukdom.

Det är yrkeshögskolan i Arboga som har en ettårig specialistutbildning för undersköterskor med inriktning mot demenssjukdom. De undersköterskor som tagit examen har lärt sig mer om bland annat olika arbetsmetoder, boendemiljö och förhållningssätt.

Bemötandet viktigt

-Det blir fler och fler som utvecklar demenssjukdom eftersom vi lever längre. Det krävs ett speciellt sätt att arbeta på med bemötande och anpassade aktiviteter. Det är också av vikt hur miljön är utformad. Vi kan till exempel använda färger för att underlätta igenkännande vilket gör det lättare för personer med demenssjukdom att lokalisera sig, säger kommunens demenssamordnare Anna Martinussen.

Demenssjukdom kan drabba anhöriga hårt och i utbildningen ingår också hur man ger dem stöd, påverkansmöjligheter och insyn.

Efterfrågad kunskap

Under våren har chefer och legitimerad personal inom vård och omsorg fått utbildning om demensjukdom. Att arbeta med samtycke och att vara lyhörd är extra viktigt när det gäller dessa vårdtagare.

- Eftersom personer med en demenssjukdom är en kraftigt ökande målgrupp i våra verksamheter så är det viktigt att vi ökar kompetensnivån i alla verksamheter och yrkesområden inom vård och omsorg. Vi har en omfattande utbildningsinsats för alla under 2018. Dessa specialistundersköterskor inom demensområdet har precis den kunskap vi efterfrågar och vi kommer att använda oss av deras kompetens i vår fortsatta utveckling av äldreomsorgen inom kommunen, säger vård och omsorgschef Kenneth Pettersson.

Bild på undersköterskor med specialistutbildning inom demens.

De undersköterskor som har tagit examen är Helene Norgren, Pernilla Aaltonen, Sara Barklund och Jeanette Myllyvainio.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: