Publicerad

Södergårdens äldreboende bjöds på upplevelse från förr med 50-talsbilar

Under lördagen var det mer liv och rörelse på Södergårdens parkering än vanligt. Under eftermiddagen radades ett tiotal 50-talsbilar upp för provåkning, långborden hade dukats upp och det serverades grillad korv. Engagerad personal stod bakom arrangemanget för de boende på Södergårdens alla tre boendeenheter, Lärken, Rönnen och Ängen samt korttidsenheten Gläntan.

Sandra Karlsson, enhetschef på Södergården, berättar att initiativ, planering och genomförande helt självständigt anordnats av personalen. Inom Vård och omsorg finns fyra undersköterskor som läser en utbildning för att specialisera sig i vård av personer med demenssjukdom. Som en del i sin utbildning valde de att arrangera den här dagen.

Personalen ville ge de boende en upplevelse från förr som dessutom skapar ett roligt minne att kunna blicka tillbaka på. Det var också en viktig självklarhet att välkomna närstående att dela dagen med de boende på Södergården.

Arrangemanget fick positiva återkopplingar från alla närvarande, och det vackra vädret gav också ett stort plus i kanten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: