Publicerad

Ny gruppaktivitet för unga vuxna med psykisk ohälsa

Under februari månad startar arbetsmarknad och försörjning (AoF) en ny gruppaktivitet för unga vuxna. Satsningen riktar sig till personer som är 16-24 år och har någon form av psykisk ohälsa.

Bilden föreställer betesmark vid Lockmora.

Gruppen kommer att bestå av fem deltagare och två handledare som kommer att träffas en gång i veckan under tre månader.

Syftet är att, i en avkopplande miljö, utforska vad var och en i gruppen tycker är viktigt för att må bra och känna meningsfullhet.

Känsla av sammanhang

Struktur och tema för träffarna är tänkta och gjorda utifrån Ka Sam - Känsla av sammanhang. Innehållet formar vi tillsammans, utifrån var och en av deltagarna.

Ka Sam handlar om begriplighet, både av det som sker inombords (insikt, självkännedom) och det som sker utanför individen.

För mer information, kontakta arbersmarknadskonsulent Anja Björk.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här