Publicerad

Avgående kommundirektör Classe Boström: ”Stolt över Kungsörs utvecklingsresa”

Efter åtta år som kommundirektör i Kungsör, är Classe Boström redo att lämna Kungsörs kommun då han snart når pensionsåldern. Under hans engagerade ledarskap har kommunen genomgått stora positiva förändringar. Genom målmedvetet arbete med fokus på bland annat ortsutveckling, näringsliv och service gentemot medborgare och företag har Kungsör stadigt förbättrat både näringslivsklimat och stolthet över kommunen.

Porträttbild Classe Boström

Classe Boström kom till Kungsörs kommun den 1 oktober 2015, med gedigen erfarenhet från ett helt arbetsliv i offentlig sektor. Han är kommundirektören som egentligen aldrig strävat efter att bli chef, men som alltid arbetat engagerat för att utveckla samhället. Han berättar att han tidigt i livet insåg att den bästa vägen för att förändra samhällsutvecklingen var genom att leda verksamhet.

- Efter ett tidigt tf-uppdrag som förvaltningschef fick jag upp ögonen för att det var ett bra sätt att kunna påverka utvecklingen mer och det var rätt skoj! När jag sedan blev erbjudan tjänsten som förvaltningschef så tog jag den. Jag fortsatte sedan vidare till Trosa kommun och efter några år fick jag frågan från Kungsör om att bli kommundirektör. Jag tänkte ”det jag gör på förvaltningsnivå, kan man göra det på kommunnivå?” Och det kunde man. Jag är väldigt glad att jag tackade ja!

Kungsörs utveckling de senaste åren

Sedan Classe Boström blev kommundirektör har han varit engagerad i att förändra och utveckla Kungsör. Under hans åtta år långa ledarskap har kommunen genomgått stora förändringar.

- Det hade inte byggts på väldigt länge, Kungsör hade inte utvecklats som ort, det var roligt att sätta fart med. Väcka liv i gamla detaljplaner och sätta fart på nya detaljplaner, påbörja byggnationer, få människor att flytta hit. Att jobba med tillväxt är fantastiskt roligt!

En av Classes betydande insatser är skapandet av en utvecklingsenhet som tillsammans med andra funktioner arbetar för att utveckla kommunen.

- Utvecklingsenheten fick i uppdrag, utöver sina tjänster, att tillsammans jobba med ortsutveckling som ledde till den utveckling som varit. I Kungsör har vi gjort något som är lite unikt, vi är tvärsektoriella i och med att vi inte har något samhällsbyggnadskontor. Vi jobbar rakt över gränserna med samhällsbyggnadsfrågor, vi gör det tillsammans. Det har varit otroligt nyttigt och en riktigt stor framgångsfaktor. Vi har träffat ett antal kommuner och ingen är i närheten av det som vi gör.

Det har också varit en resa att förändra bilden av Kungsör till att bli mer positiv. Genom att arbeta med service och bemötande inom hela organisationen har uppfattningen om kommunen stadigt förbättrats, både bland näringslivet och medborgarna.

- Det är alltid spännande att jobba med människors attityder, och med bilden av Kungsör som ort och kommunal organisation. För åtta år sen var bilden inte så positiv, men vi har jobbat mycket med service och bemötande i hela organisationen under några år och det fick stort genomslag, vilket är fantastiskt roligt. Vi ville förändra det här tillsammans och lyckades.
Kungsör har gått från att vara rankad som den 170:e bästa kommunen i Sverige för åtta år sedan till dagens 4:e bästa plats i Sverige. Det är stor skillnad!

Samhällsförändring och engagemang

Genom att arbeta tillsammans med näringslivet och medborgarna har bilden av Kungsör förbättrats och det har skapats en positiv attityd gentemot kommunen. Classe Boström betonar vikten av att samarbeta med politiken och att skapa ett öppet och positivt samtalsklimat, något som varit avgörande för de senaste årens framgång för Kungsör. Han är särskilt stolt över arbetet tillsammans med medarbetarna och att ha sett dem växa och ta till sig nya idéer.

- Jag är stolt över att vi gör saker tillsammans, det är roligast med ledarskap. Vi provtänker och provgör och sedan gör vi det som blir bra för Kungsör. Det är värmande som ledare att se när andra växer, att de tankar man har tas väl emot. Det har varit fantastisk roligt att jobba med alla härliga medarbetare, med en tanke och vision om var vi ska. Vi har jobbat och kämpat och idag är vi en väldigt positiv kommun. Vi pratar med varandra och hjälps åt. Till exempel frågar vi näringslivet hur de vill att det ska vara, de får vara med och tänka och tycka och vi berättar hur vi vill utveckla näringsliv och Kungsör. Det är ett systematiskt arbete kopplat till näringslivsutveckling. Även bland medborgare, vad är det vi ska förbättra, vad tycker medborgarna. Det är en gemensam resa med 750 medarbetare som är med och bygger slottet i kungariket, alla tar sin tegelsten.

Under sina år som kommundirektör i Kungsör, ställdes Classe Boström inför en av de mest utmanande perioderna i modern tid – covid-19-pandemin. Kommunen var tvungen att agera snabbt och effektivt för att hantera de nya utmaningarna som pandemin medförde.

- Jag är stolt över arbetet under pandemin, det var något otroligt tufft och nytt där hela Sverige och världen drabbades så brutalt och direkt. Personalen gjorde ett fantastiskt jobb, särskilt medarbetarna inom äldreomsorg och hemtjänst som stod i frontlinjen. För att möta krisen fick vi också igång en stabsledning och ett fantastiskt samarbete mellan olika förvaltningar och enheter. På samma sätt med kriget i Ukraina där vi snabbt kunde ta emot de som kom till oss från Ukraina. Vi har varit väldigt duktiga på både utveckling och kris, att arbeta tvärsektionellt och flexibelt. Jag är väldigt stolt över det.

Kungsörs framtid

Classe Boström ser en ljus framtid för Kungsör. Det strategiska läget vid Mälaren, E20 och järnvägen gör kommunen till en attraktiv plats för näringslivet. Den stabila ekonomin är också en stor fördel, särskilt i en orolig omvärld.

- Kungsörs läge är kanon och framtidstron är stark bland näringslivet och organisationen, som vill göra Kungsör till en ännu bättre kommun. Jag tror att även medborgarna känner att det finns framtidstro och hopp, vilket ökar förutsättningarna. Kungsör klarar också av driftsekonomin i en orolig tid, vilket är viktigt. I och med att vi har ett starkt näringsliv i Kungsör så är det gynnsamt även för arbetslösheten, och kostnaderna hålls nere. Vi har också varit bra på samverkan mellan förvaltningar som idag är en självklarhet, och samverkan mellan kommuner. Jag skulle säga att samverkan mellan kommuner och län också är vägen framåt för att möta de utmaningar som den framtida offentliga sektorn står inför. En kommun är aldrig klar, det händer saker i vår omvärld och som påverkar även lilla Kungsör, det kommer vi inte ifrån.

Nästa kapitel för Classe Boström

När Classe Boström går i pension har han inga planer på att bli sysslolös. Han har startat ett mindre företag inom återvinning tillsammans med sin bror och han överväger även att arbeta som konsult inom offentlig sektor och projektledning. Han ser fram emot att kunna njuta av mer fritid i stugan och tillbringa tid med sitt barnbarn.

- Att inte jobba sju dagar i veckan längre eller ha jour 24 timmar om dygnet som jag haft i åtta år, bara en sån sak! Känna att jag inte behöver vara nåbar. Den lediga tid jag får nu vill jag helst vara vid stugan och vara morfar, ha tid för mitt barnbarn!

Slutligen vill Classe Boström tacka alla som varit en del av Kungsörs utvecklingsresa och bidragit till kommunens framgång under hans tid som kommundirektör.

- Till varenda en som jobbar, bor eller är verksam i Kungsör vill jag säga tack. Jag blev väldigt väl mottagen när jag kom till Kungsör, det har varit ett gott samarbete, där alla har varit engagerade och tagit emot tankar och idéer om framtiden på ett fantastiskt sätt. Det har varit otroligt roligt att jobba i Kungsör. Ja, det har varit åtta rätt fantastiska år!

Classe Boströms sista arbetsdag i Kungsörs kommun är den 24 november. Hans efterträdare Anders Mebius tillträder tjänsten som kommundirektör i Kungsör den 1 december.

Classe Boström, varmt tack för ditt otroliga driv och engagemang för Kungsörs kommun. Vi önskar dig all lycka med allt du tar dig för framöver!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: