Publicerad

Kungsörs kommun och Polisen har skrivit under medborgarlöftet för 2023

Mikael Peterson, Maria Bäck och Claes-Urban Boström

Den 15 december undertecknades en förnyad samverkansöverenskommelse och ett nytt medborgarlöfte mellan Polisen och Kungsörs kommun.

Claes-Urban Boström, kommundirektör, Mikael Peterson, kommunalråd och Maria Bäck, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen var på plats i kommunhuset och skrev under.

Sett till helheten i Kungsör och den rapportering som skett under 2021 och 2022 finns en nedåtgående brottslighet från en redan låg nivå. Under år 2023 kommer Polisen och Kungsörs kommun fokusera på två områden, ungdomsproblematik och trafiksäkerhet. Det är av vikt att arbeta med ungdomsproblematik genom att tidigt fånga upp unga individer som är på glid eller är i riskzonen för brott eller annat asocialt beteende. Inriktningen är ett förebyggande arbete både i och utanför skolmiljö.

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunen skall fokuseras på hastighet och trafikrelaterade ordningsstörningar. Dessa områden prioriteras genom den samlade informationen som polisen och kommunen besitter samt information från medborgare och andra viktiga aktörer i samhället. För varje fokusområde finns en beskrivning, orsaksanalys samt en eller flera målsatta aktiviteter som ska genomföras i syfte att arbeta förebygga mot problembilderna. Utöver detta kommer kommunen och polisen fortsätta med lägesbildsarbetet samt förbättra arbetsmetoden för att trygga det brottsförebyggande arbetet.

Mikael Peterson, Maria Bäck och Claes-Urban Boström

– I Kungsör är vi väldigt glada över det arbete som läggs ner mellan vår säkerhetssamordnare, polisen, skolan, fritid, tekniska, fastighetsbolag och socialförvaltningen för att kartlägga och motverka alla former av skadegörelse och kriminalitet. Det har visat sig vara ett mycket effektivt arbete då brottsligheten minskat år från år och är nu nere på väldigt låga nivåer. Mycket viktigt att invånarna kan känna att de bor i en trygg och säker kommun med tanke på allt tråkigt som händer runt omkring oss i världen, säger Claes-Urban Boström, kommundirektör.

– Att vi nu har undertecknat medborgarlöftet för 2023 tillsammans med Kungsörs kommun skapar bra förutsättningar för oss att bedriva brottsförebyggande arbete tillsammans. För att vi ska nå framgång i det arbetet, är samverkan mellan kommunen och polisen central, säger Maria Bäck, lokalpolisområdeschef Västra Mälardalen.

Under arbetets gång med medborgarlöftet kommer löpande uppföljning att genomföras. Du som medborgare kommer att kunna läsa om detta på kommunens webbsida.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här