Publicerad

Varning för felaktig användning av lustgas

Efter inkomna rapporter i vår grannkommun Köping, där personer funnit patroner eller flaskor innehållande lustgas vill vi nu informera medborgare även i Kungsör om de risker som föreligger vid en felaktig användning av gasen.

Köpings kommun i samverkan med polisen LPO VMD informerar:

Detta är mycket allvarligt. Det är av stor betydelse att alla som finns runt barn och ungdomar är uppmärksamma och håller ögonen öppna. Att inandas lustgas kan ge bestående hjärnskador och kan även vara livshotande.

Att använda lustgaspatroner är inget nytt fenomen och det är heller inte olagligt, men inte alla känner till riskerna som det medför att andas in gasen.

Man kan tro att det är ofarligt i och med att lustgaspatroner används inom sjukvården, men den lustgas som används inom sjukvården är uppblandad med syre för att minska risken för syrebrist. Att inhalera ren lustgas kan ibland ge skador på stämband, näsan och luftrör, men man kan också riskera medvetslöshet i och med syrebristen.

Vart vänder jag mig om jag har ytterligare frågor kring detta?
Du kan när som helst på dygnet prata med en sjuksköterska och få råd, ring Vårdguiden på telefon 1177.

Krävs akut vård?
Ring 112 och larma ambulans!

Detta är lustgas och varför det är farligt

Lustgas är inte narkotikaklassad och det är varför polisen via lagstöd har svårt att ingripa mot problemet.

Patronerna och tuberna som innehåller ren lustgas och används för att berusa sig med skiljer sig mot den som används inom sjukvården. Den som används inom sjukvården är uppblandad med syre.

Att inhalera bara den mer koncentrerade lustgasen leda till syrebrist och medvetslöshet. Det finns en del noterade ärenden med fallolyckor efter användande av lustgas.

Om man använder mycket lustgas över längre tid kan det ge upphov till att B12 vitamin påverkas negativt i kroppen.Det kan leda till nervskador som domningar, förlust av känsel, muskelsvaghet samt ovanliga psykoser och demens.

Källa: Polisen och Giftinformationcentralen

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralens huvuduppgift är att per telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning med bland annat läkemedel, kemiska produkter och biologiska toxiner. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året för allmänhet och sjukvårdsinstanser.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: