Publicerad

Förtydligande gällande planbesked för nytt industriområde

Vi får just nu frågor kring planbeskedet för nytt industriområde väster om Rörgränd, Skillinge 6:10 samt del av Skillinge 2:37. Vi upplever att det finns en del missförstånd gällande områdets storlek och omfattning.

Vi vill därför göra ett förtydligande med en karta som visar det område som ska detaljplaneläggas. Ändamålet med planläggningen är att möjliggöra för verksamhetsmark i anslutning till befintligt verksamhetsområde.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: