Publicerad

Förtydligande - ingen antagen detaljplan vid Borgvik ännu

Det har kommit till vår kännedom att ett inlägg publicerats på Instagram gällande kommande byggnation av Borgvik. Vi vill gärna förtydliga vad som gäller.

Till er som sett inlägget på Instagram ”BORGVIKKUNGSÖR” med ett inlägg om en kommande byggnation så vill vi säga följande. För att en byggnation ska vara möjlig så måste det finnas en antagen detaljplan som talar om hur den kommande byggnationen får se ut, hur den får placeras och en rad fler detaljer. Detaljplanen är inte antagen för Borgvik och vi vet inte ens om den kommer bli antagen. Blir den antagen så kan kommande byggnation vara tvungen att se helt annorlunda ut varför det är synd och tråkigt att detta sprids på Instagram.

Att det finns ett markanvisningsavtal innebär inte att man får rätten att bygga. Det är inte förrän marken är såld som den som köpt marken har rätten att ta marken i anspråk. Så Kungsörs kommun beklagar att inlägget på Instagram lagts ut för det är inget vi står bakom. De som anmäler sitt intresse kan i stället bli väldigt besvikna och känna sig ”lurade” vilket vi skulle tycka vara mycket tråkigt.

 

Med vänlig hälsning

Claes-Urban Boström, kommundirektör
Kungsörs kommun

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: