Publicerad

Ny kultur- och fritidspolitisk plan

En ny kultur- och fritidspolitisk plan för Kungsörs kommun antogs av kommunfullmäktige den 9 maj 2022.

Den kultur- och fritidspolitiska planen är ett övergripande dokument som berättar om inriktningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet. Den är styrande för hela kommunkoncernen och sträcker sig till och med 2025.

I processen med att ta fram den kultur- och fritidspolitiska planen har dialog förts med föreningar, studieförbund, kommunens nämnder och det kommungemensamma elevrådet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här