Publicerad

Ny kultur- och fritidspolitisk plan

En ny kultur- och fritidspolitisk plan för Kungsörs kommun antogs av kommunfullmäktige den 9 maj 2022.

Den kultur- och fritidspolitiska planen är ett övergripande dokument som berättar om inriktningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet. Den är styrande för hela kommunkoncernen och sträcker sig till och med 2025.

I processen med att ta fram den kultur- och fritidspolitiska planen har dialog förts med föreningar, studieförbund, kommunens nämnder och det kommungemensamma elevrådet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: