Publicerad

Medborgarna ger gott betyg till äldreomsorgen

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. I 2021 års medborgarundersökning tyckte medborgarna så här om äldreomsorgen och utbudet för äldre att träffas i kommunen.

Positivt resultat för äldreomsorgen i Kungsör som hamnar på plats 28 av 161 kommuner

Fråga i SCB:s medborgarundersökning:

Hur tycker du äldreomsorgen fungerar i din kommun?

Resultat från medborgarundersökningen: I Kungsör är invånarna mer positiva än riket i genomsnitt, gällande äldreomsorgen. Andel positiva i Kungsör är 75 procent. Andel positiva i riket är 58 procent. Med det resultatet hamnar Kungsör på plats 28 av 161 kommuner.

Isabella Piva Hultström, områdeschef äldreomsorg/ verksamhetschef HSL, kommenterar resultatet:

– Jag är glad över detta fina resultat, men inte förvånad. Kungsör har en väldigt fin äldreomsorg som präglas av kompetens och engagemang. Men vi kan alltid bli bättre och det strävar vi alltid efter.

Vi har under året arbetat intensivt bland annat med att skapa en sammanhållen hemtjänst, hälso- och sjukvård och ett sammanhållet särskilt boende med fokus på samverkan över gränserna på alla nivåer för att bli ännu bättre. Vi har en hög nivå av kompetens och det ger oss goda förutsättningar för att på ett bra sätt möta framtiden i form av ökad demografi och en mer avancerad nära vård i hemmet.

Framtiden kommer att ställa höga krav på oss och det vill vi vara bra förberedda inför, därför glädjs jag särskilt åt detta resultat som visar att vi är på god väg. Även om man kan ha en känsla av att vi är på rätt spår så är mätningar som denna alltid lika viktiga, därför är jag glad att man som invånare tar sig tiden att svara på de enkäter som kommer, den ger oss en tydlig bild av nuläge, vad vi ska göra mer av och vad vi kanske behöver utveckla. Vi har under året som gått fått fina resultat i flera mätningar rörande äldreomsorg, bland annat var vi en av tre bästa kommuner i Sverige när det gäller basala hygienrutiner inom särskilt boende.

Vi har mycket att vara stolta över och vi ska använda resultatet som en morot att bli ännu bättre, öka kvalitén ännu mer med målet att vara Sveriges bästa äldreomsorg.

Lägre nöjdhet gällande utbud av träffpunkter för äldre

Fråga i SCB:s medborgarundersökning:

Vad tycker du om utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen?

Resultat från medborgarundersökningen: I Kungsör är invånarna mindre positiva än riket i genomsnitt, gällande utbudet av ställen att träffas på för äldre. Andel positiva i Kungsör är 43 procent. Andel positiva i riket är 48 procent. Andel negativa i Kungsör är 57 procent. Andel negativa i riket är 52 procent.

Isabella Piva Hultström, områdeschef äldreomsorg/ verksamhetschef HSL, kommenterar resultatet:

– 2021 har präglats av pandemin och vi har haft våra mötesplatser stängda under nästan två år relaterat till detta. För att begränsa och förhindra smittspridning var detta en nödvändig åtgärd, men vi vet att behovet av att få träffas har varit och är stort. Då vi inte har haft möjligheten att ha mötesplatserna öppna under pandemin har vi istället lagt mycket tid på planering och utveckling av dem, då vi vet att mötesplatserna är en viktig faktor för många av våra äldre i kommunen.

Vi har bland annat anställt en ny aktivitetssamordnare med arbetsterapeutisk bakgrund. Hon kommer övergripande att ansvara för mötesplatsernas utveckling. Hon startade sin tjänst i början av året och har tillsammans med sin erfarna kollega lagt mycket fokus på genomlysning och planering av framtida mötesplatser med evidens och beprövad erfarenhet i fokus. Vi har träffat våra pensionärsorganisationer för att ta del av hur de ser på mötesplatserna framåt, nya vägskyltar har satts upp vid Misteln för att göra den mötesplatsen mer synlig, en övergripande aktivitetsplan har tagits fram för Tallåsgårdens mötesplats och det har inhandlats allt ifrån olika spel till grill och utemöbler för att möjliggöra mer varierande aktiviteter.

Våra mötesplatser även kallade ”Gemenskap i Kungsör” finns nu för första gången på sociala medier och studiebesök har gjorts i kommuner som framgångsrikt jobbat med mötesplatser för att hämta inspiration. Även på Södergårdens särskilda boende planeras en mer öppen mötesplats till hösten, när den sista delen av renoveringen är klar. Kort och gott, det händer väldigt mycket gällande våra mötesplatser och det är ett fokusområde för oss. Vi har fått i uppdrag av politiken att arbeta förebyggande i större utsträckning och där är mötesplatserna en stor och viktig del. Den 4 april öppnade vi med stort kalas och ståhej Tallåsgårdens mötesplats med tårta och bubbel. Vi ville fira lite extra att vi nu äntligen kan träffas utan restriktioner igen, det har vi alla längtat lite extra efter.

– Jag ser med spänning och glädje fram emot att ta del av framtida undersökningar gällande våra mötesplatser, säger Isabella.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om olika områden. Resultatet används i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: