Publicerad

Kungsör klättrar till fjärde plats i Sverige!

Kommuner mäts i olika undersökningar och när man slår ihop tre av dem visar det på ett fantastiskt resultat för 2021 – Kungsör klättrar till fjärde plats i Sverige!

Kungsörs kommun mäts i tre stora undersökningar:

  • Svenskt Näringslivs enkät om näringslivsklimatet i kommunen.
  • SKRs insiktsmätning, totalt NKI värde (nöjd kund index).
  • SCBs medborgarundersökning, nöjd medborgarindex

När dessa tre undersökningar slås ihop får man en helhetsbild över hur nöjda medborgare och företagare är med sin kommun. Svenskt Näringsliv visar på en allmän bild av varumärket för kommunen, SKR insikt visar på nöjdheten när det finns en direktkontakt med kommunen och medborgarundersökningen på hur företagaren i sin roll som vanlig medborgare uppfattar kommunen.

- Kungsör går från att vara en medioker kommun för några år sedan, till att från 2017 och framåt klättra uppåt på rankingen. Nu är Kungsör på en fjärdeplats i Sverige. Ett helt fantastiskt resultat! säger kommundirektör Claes-Urban Boström.

När tre stora undersökningar slås ihop är Kungsörs kommun på fjärde plats i Sverige.

Kungsör har sedan 2017 klättrat stadigt uppåt på rankingen och når nu en fjärde plats i Sverige.

 

Kommundirektören framhåller med stolthet medarbetarna som nyckeln till det fina resultatet och i ett videoklipp till medarbetarna delades nyheten med ett stort tack:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: