Publicerad

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2021

Nu är resultatet av medborgarundersökning klar. I Kungsör skickades enkäten till ett slumpmässigt urval på 1000 personer. För att vara med i urvalet krävs en ålder på 18 år och svarsandelen för Kungsörs kommun blev 36 procent. 

Medborgarna är nöjda med kommunen i dess helhet samt bemötandet vid kontakt med tjänstepersoner eller annan personal i kommunen och många kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kungsör.

Tack till alla er som tog er tid att svara på enkäten! Resultatet kommer att användas i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Undersökningen mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Den innehåller även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: