Publicerad

Budget för 2022 beslutad på kommunfullmäktige

Den 29 november beslutade kommunfullmäktige om Kungsörs kommuns budget för 2022 med plan för 2023-2024. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens inrådan - Samverkan i Kungsörs förslag.

Kommunalråd Mikael Peterson på Drottninggatan.

Kommunalråd Mikael Peterson.

Kommunalråd Mikael Peterson (S) berättar:
- Vi är glada över att vår budget röstats fram. Vi kommer att satsa på kvalitetsutvecklare inom skolan samt ha medel avsatta för eventuella placeringar inom sociala sektorn. Vi ska jobba med att utveckla kommunen med de medel som finns men vi har stora utmaningar med framtida prisökningar som det flaggats för. Vi ser också stora utmaningar i demografin. Gällande skattesatsen så är den oförändrad (22:03 per skattekrona) och det är ett led i att vara en attraktiv kommun att flytta till. Vi har stora utmaningar under 2022 och framåt men jag ser med tillförsikt hur vi skall utveckla kommunen att bo och verka i, i framtiden.

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden Angelica Stigenberg (S) säger:
- Jag ser en del utmaningar i att det fortsatt är en skillnad mellan verksamhetens behov och den ram vi får till nämnden. Det i sig är en av anledningarna till att vi väljer att ta hjälp utifrån för att granska vår verksamhet. Vi vill veta hur vi kan höja resultaten i skolan med de medel vi idag har tillgång till. Vi är mycket tacksamma över att vi får medel för den i budgeten. I budgeten finns även avsatt peng för att kunna förstärka skolledningen vilket vi tror kommer få positiva följder.

Ordförande för socialnämnden Linda Söder Jonsson (S) säger:
- Jag är glad över att de effektiviseringar vi gjort under 2021 ger resultat i minskade kostnader. Vi kommer besluta om en detaljbudget för 2022 som är balanserad men som innebär utmaningar för förvaltningen då effektiviseringar behövs även fortsättningsvis. Vår utmaning är att bibehålla kvalitén i verksamheten och stoltheten och arbetsglädjen hos alla våra fantastiska medarbetare som jag tackar varmt för de insatser de gör som resulterat i våra goda resultat.

Långsiktiga mål för hållbar utveckling

Kungsörs kommun har en vision om hur framtiden i Kungsör ser ut för både kommunen, bolagen och Kungsör som plats. Vägen till visionen går igenom de långsiktiga mål som kommunfullmäktige fastställer. Målen tar avstamp i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och Västmanlands regionala utvecklingsstrategi och beskriver Kungörs viljeriktning på en lokal nivå. Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera mål för verksamheterna och finansiella mål på både kort och lång sikt, som leder till hållbar utveckling och en riktning för vad som ska levereras i form av tjänster till medborgarna och brukarna.

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige om Kungsörs kommuns budget för 2022 med plan för 2023-2024 och om kommunfullmäktiges mål för 2022.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: