Publicerad

KFABs VD lämnar över rodret

De senaste 14 åren har Mats Åkerlund varit VD för Kungsörs Fastighets AB. Han hade kunnat gå i pension för flera år sedan, men har valt att stanna för att uppdraget är så roligt. I månadsskiftet februari-mars 2022 är det dock dags att lämna över ansvaret till hans efterträdare. Vi träffade honom för en pratstund om hans tid på KFAB.

Mats Åkerlund utomhus med halsduk.

Mats Åkerlund

- Visst skulle jag orka lite till, men nu har jag bestämt mig för att gå i pension. 14 år har det blivit och det har gått oerhört fort!

Mats är född och uppvuxen i Stockholm och har även bott i Orsa i flera år med familjen. När barnen flyttade hemifrån och bosatte sig i olika delar av Sverige bestämde sig Mats för att se sig om efter nya möjligheter. I grunden är Mats ekonom och i bagaget hade han med sig mångårig erfarenhet av uppdrag inom allmännyttan. Han fastnade för KFAB i Kungsör och det var bredden på uppdraget som lockade. Han förklarar:

- Det lilla bolaget gör att det aldrig blir långtråkigt! Det är ett brett spektra av uppgifter som aldrig blir på samma sätt i ett stort bolag. Här är alltid många olika saker att göra – allt från kundkvalitet, medarbetare och utveckling, till byggmöten, ekonomi, hyresförhandlingar osv. Och en social kontakt med många människor!- Under mina år här i Kungsör har jag också hunnit vara tf. VD och tf. Fastighetschef på Kungsörs KommunTeknik AB samt ansvarat för ekonomin i Kungsörs bolag (KFAB, KKTAB och KVAB) innan det kom in ekonomer. Det har varit väldigt mycket olika och roliga uppgifter, berättar Mats.

Från outhyrt till stor efterfrågan

När Mats Åkerlund började på KFAB, 1 november 2007, så fanns ingen fastställd strategi för bolaget. Dessutom stod KFAB inför en situation med 8-9% outhyrda lägenheter. Tillsammans med medarbetarna startades ett långsiktigt arbete för att vända på läget. Styrdokument arbetades fram och kunskap togs tillvara för att skapa en känsla för hur hyresgäster ska tas om hand. Idag finns ett komplett ägardirektiv med tydlig strategi och mål. Det fokuserade arbetet har också vänt situationen från outhyrda lägenheter till fulltecknat med 1100 personer i kösystem.

- De senaste åren har vi haft stor efterfrågan på lägenheter och också byggt nytt, 2017 invigdes den senaste nybyggnationen med 16 lägenheter. Just nu är KFAB också på gång med nyproduktion och ombyggnation där 32 lägenheter ska stå inflyttningsklara under 2022.

Utvecklingen har också lett till att KFAB blivit en mer självklar del av kommunen, där V D:n för fastighetsbolaget även ingår i kommunens centrala ledningsgrupp.

- Vi är och sköter oss själva som bolag samtidigt som man från både kommunens och vårt håll sett behovet av att samarbeta. Till exempel har vi samarbeten med både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen för att lösa olika utmaningar med lokaler. Det är jätteroligt! Det blir en gemensam känsla som bygger på att alla chefer träffas kontinuerligt, lär känna varandra och varandras verksamheter vilket också gör det lättare att försöka hjälpa varandra när det är möjligt.

Personalens viktiga roll

Att utvecklingen gått så bra i Kungsör menar Mats är personalens förtjänst till stor del och framhåller med stolthet kompetenta medarbetare som en stor anledning till att KFAB idag är ett uppskattat bolag. Själv är han inte rädd för att ta beslut när det behövs, men är också mån om att ge befogenheter till personalen.

- Jag har träffat så många härliga och duktiga människor genom åren! Det är viktigt att ta hand om dem, för utan dem fungerar det inte. Man behöver ge eget ansvar till personalen, med ett ömsesidigt förtroende.

En utmaning för framtiden kan vara att fortsätta hitta rätt personal, som möter upp förväntningar på både inställning och kompetens när konkurrensen är stor från många andra bolag.

- Hos oss behöver kunskapen vara bred eftersom vi är ett litet bolag, det funkar inte att vara för specificerad på bara vissa områden. Vi behöver kunna mycket om allt, förklarar Mats.

Nöjda hyresgäster är viktigt

När Mats får välja bland sina bästa minnen från åren i KFAB så berättar han om uppskattningen från kunderna. 2014, 2017 och 2020 genomfördes boendeenkäter där KFAB genomgående fått gott betyg för lägenheterna, service och tillgänglighet. Dessutom blev KFAB för några år sedan utsedd av Hyresgästföreningen till Västmanlands bästa allmännyttiga företag.

- Det är ju kunderna vi är till för, så det är väldigt roligt! Min filosofi är att vi ska vara tillgängliga, nåbara och lyssna. Vi ska alltid finnas till hands för våra kunder så de kan framföra sina åsikter och ibland kan vi också uppfylla önskemål vi får till oss. Pandemiåret 2020 var tufft och beslut togs om att stänga igen och bara genomföra akuta besök. Idag är vi tillbaka med ungefär samma tillgänglighet som tidigare och det känns bra.- Vi har jobbat långsiktigt. Branschen är oerhört viktig för invånarna och enligt mig är bostaden en rättighet, där vi som bolag har ett ansvar att sköta och underhålla, medan man som hyresgäst uppfyller ett eget ansvar med att sköta hyresbetalningar osv.

Framtiden för KFAB

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor och KFAB kan i dagsläget inte möta upp behovet, kön ringlar lång. Många vill ta del av KFABs boendestandard och service och många väljer också att bo kvar för att man trivs bra.

- Hyresgästernas preferenser ändras över tid och det blir allt viktigare att erbjuda hög servicenivå och snabb återkoppling av vår personal.

KFAB har som mål att bygga 80 nya lägenheter till 2025, som ett led i kommunens mål om att bli 9000 invånare till samma år. Cirka 30 lägenheter återstår att nyproducera efter att de senaste tillskotten invigs under 2022. För att främja utvecklingen i kommunen har KFAB också sålt mark till andra bostadsbolag för att nya bostäder ska kunna växa fram. Projekten fortgår efter Mats pension och han berättar:

- Jag tror att KFAB gärna bygger vidare så länge efterfrågan finns och det vore bra med en ännu större rotation på bostadsmarknaden. Många av KFABs fastigheter är 50 år och äldre så det kommer bli behov av mycket underhåll i våra fastigheter.

Livet som pensionär

Mats skrattar glatt åt frågan vad han kommer göra när han blir pensionär någon gång i månadsskiftet februari-mars 2022.

- Den frågan ja! Där kom den! Jag har lite planer på att uppta fotografering. Jag hittade en bok efter mamma och pappa om Stockholms gator och varför de heter som de gör. Boken har gett mig en fotograferingsidé, för egen skull, om att följa upplägget och fotografera i Stockholm – Södermalm börjar vi med!- När världen öppnar upp igen vill jag gärna resa också. Jag gillar att åka till storstäder – Las Vegas är en favorit! Där har jag varit många gånger och vill gärna dit igen.

Den första tiden som pensionär tror han dock att han mest kommer sakna den dagliga kontakten med medarbetare och kunder.

- Jag kommer säkert gå upp som vanligt hemma så får jag se hur lång tid det tar innan jag kommer på att jag inte ska åka till jobbet, avslutar Mats med ett glatt skratt.

Mats Åkerlund, varmt tack för dina värdefulla insatser och entusiastiska engagemang hos KFAB. Vi önskar dig ett härligt pensionärsliv!

Presentation av tillträdande VD för KFAB kommer i början av 2022.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: