Publicerad

Förlängd ansökningsperiod - information till brittiska medborgare som bor i Kungsörs kommun

Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar får ytterligare tre månader på sig att ansöka om uppehållsstatus. Den svenska regeringen har fattat beslut om att ansökningsperioden ska hållas öppen året ut.

Skälet till beslutet om förlängd ansökningsperiod är att regeringen bedömer att det kan finnas brittiska medborgare som både uppfyller villkoren för uppehållsstatus och vill stanna i Sverige men som av olika anledningar ännu inte lämnat in en ansökan.

Efter att Storbritannien har lämnat EU omfattas medborgare i Storbritannien inte längre av EU: s rörelsefrihet. Därför kan du som är brittisk medborgare och bosatt i Sverige behöva ansöka om uppehållsstatus för att kunna bo kvar i Sverige.

Den brittiska regeringen har tillsammans med Europeiska rådet kommit överens om ett utträdesavtal som innebär att du som brittisk medborgare och dina familjemedlemmar kan bo kvar i Sverige. För att du ska kunna bo kvar ska du uppfylla vissa krav och ansöka om uppehållsstatus senast den 31 december 2021.

Ansökan är gratis

Ansökan är gratis och kan fyllas i antingen online eller med en pappersansökan. Du kan läsa mer om ansökningsprocessen och göra din ansökan hos Migrationsverket.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: