Publicerad

Vad tycker du om din kommun?

Nu är det dags för medborgarundersökning i Kungsörs kommun. Frågorna skickas till slumpvist utvalda invånare och handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Ditt svar är viktigt för oss, då det hjälper oss att bli ännu bättre.

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som gör undersökningen på uppdrag av kommunen. Enkäten skickas ut till ett urval av invånare i åldrarna 18 år och uppåt. I Kungsör får cirka 1000 personer enkäten. SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva här samt vilket inflytande du som invånare upplever att du har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Så går medborgarundersökning till

Det är SCB som slumpmässigt drar ett urval av invånare i åldrarna 18 år och uppåt ur befolkningsregistret. Den som deltar får först ett informationsbrev skickat till sig med inloggningsuppgifter till webbenkäten och sedan ett brev med pappersenkäten. På SCB:s webbplats finns det möjlighet att svara på engelska. Pappersenkäten finns också tillgänglig på arabiska, ring SCB 010-479 69 30. Pappersenkäter måste postas senast den 29 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är den 3 november kl. 12.00. De svarande är anonyma. Resultatet av undersökningen presenteras i december.

Frivilligt att svara

Om du har blivit utvald att delta ser vi gärna att du svarar på enkäten. Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen. Det är din uppfattning som vi är intresserad av; du behöver inte ha egna erfarenheter för att kunna svara. Självklart är det frivilligt att svara på enkäten.

Hjälp oss bli bättre

När SCB har samlat in svaren sammanställer de resultatet till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framförallt av ledningen i kommunen och kommunens förvaltningar. Om du svarar på enkäten har du möjlighet att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete.

Rekordmånga får enkäten

Totalt är det 161 kommuner runt om i Sverige som deltar och 209 079 personer som får enkäten i brevlådan. Aldrig tidigare har så många personer fått medborgarundersökning under ett och samma år, enligt SCB.

Tyck till om kommunen, när som helst

Oavsett om du har fått medborgarundersökningen eller inte är du välkommen att när som helst tycka till om kommunen och lämna idéer, tips och synpunkter.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: