Publicerad

Det här är nya styrelsen för Västra Mälardalen i Samverkan

Den 17 augusti träffades de nya ledamöterna i Västra Mälardalen i Samverkan AB, ViS AB för ett första styrelsemöte. Styrelsen ska tillsammans arbeta för att utveckla och marknadsföra platsen Västra Mälardalen med målet att skapa tillväxt.

Styrelsen för ViS. Stående från vänster: Mikael Bohman, Claes-Urban Boström, Lars-Erik Wige, Mathias Axelsson, Tomas Karlsson. Sittande från vänster: Sara Schelin, Denny Hedenström

Stående från vänster: Mikael Bohman, Claes-Urban Boström, Lars-Erik Wige, Mathias Axelsson, Tomas Karlsson. Sittande från vänster: Sara Schelin, Denny Hedenström

ViS AB är en samverkansförening där kommunerna Arboga, Köping, och Kungsör och företagarföreningar och näringsliv på de tre orterna är medlemmar.

ViS AB kommer inom projekttiden 2021 – 2025 att arbeta med ett antal områden:
– Näringslivsutveckling
– Bostadsutveckling/fastighetsutveckling
– Utveckla attraktionskraft

För att få ordentlig kraft tillsätts personella och finansiella resurser från medlemsorganisationerna och från Sparbanken Västra Mälardalen. Resurserna ska möjliggöra aktiviteter, projekt och administration inom ovanstående områden.

I styrelsen för den nya organisationen ViS AB ingår följande ledamöter:

 • Tomas Karlsson – kommundirektör Arboga kommun
 • Claes-Urban Boström, kommundirektör Kungsörs kommun
 • Sara Schelin – kommunchef Köpings kommun
 • Lars-Erik Wige – ordförande Industriföreningen Västra Mälardalen
 • Mikael Bohman – VD Sparbanken Västra Mälardalen
 • Denny Hedenström – marknadschef Sparbanken Västra Mälardalen
 • Mathias Axelsson – ordförande Företagarna Västra Mälardalen

Mer information om ViS

ViS uppgift i sammanfattning är att genom samverkan mellan kommuner och näringsliv:

 • Marknadsföra hela Västra Mälardalen
 • Öka regionens attraktionskraft
 • Sprida goda exempel – visa våra styrkor
 • Driva projekt som utvecklar regionen
 • Skapa kontaktnät, lyssna av behov

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här