Publicerad

Brottsförebyggande arbete ger resultat

Brottsförebyggande arbete kan vara tålamodsprövande för den som vill se snabba resultat men vi ger oss inte utan jobbar vidare på den inslagna vägen och just nu ser vi en minskning av antalet anmälda brott i Kungsör.

Skalbagge på ros

En stadig minskning av antalet anmälda brott

Kommunens säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén hälsar att läget över lag är väldigt lugnt i Kungsör, det ser vi både i det löpande förebyggande arbetet och när vi tittar på totalt anmälda brott som stadigt går nedåt. Sedan 1 januari i år är det 317 anmälda brott i kommunen jämfört med 387 motsvarande period förra året. En minskning med cirka 22 procent!

Hur arbetar Kungsörs kommun brottsförebyggande?

Kungsörs kommun arbetar brottsförebyggande på en rad olika sätt bland annat genom täta möten med Polisen, ett strukturerat lägesbildsarbete och nattvandringar.

Daglig dialog med Polisen

Kommunens säkerhetssamordnare och kommunpolisen har en nära samverkan och för dialog dagligen om händelser som inträffat i kommunen. Utifrån detta kan vi löpande styra insatser och åtgärder till specifika platser eller områden i förebyggande syfte och med väldigt kort varsel .

Lägesbilder styr arbetet

Genom lägesbildsträffar var 14:e dag med den lokala Polisen skapas en gemensam lägesbild och utifrån den beslutas om förebyggande insatser och åtgärder. Detta görs inom hela lokalpolisområdet, det vill säga i Kungsör, Arboga, Köping och Hallstahammar.

Sedan ett år tillbaka är grunden till Kungsörs kommuns lägesbilder den löpande rapportering som sker in i vårt kartläggnings- och analysverktyg Embrace. Inrapporteringen sköter ett antal utbildade rapportörer.

Lägesbilden ligger till grund för mycket av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet både på strategisk nivå genom att involvera kommunledningen men också på en operativ nivå. Bland annat styrs bevakning till aktuella stökiga platser och nattvandring nyttjas vid identifierade dagar och tider utifrån data i Embrace. Vid mer omfattande problembilder upprättas fokusgrupper i syfte att kraftsamla mot det som händer på en specifik plats eller i ett särskilt område.

Vuxna ute på kvällarna skapar trygghet och minskar brott.

Kommunen, i samverkan med de kommunala bolagen KKTAB och KFAB, har avsatt medel för att kunna genomföra nattvandring med hjälp av föreningslivet. Totalt finns möjlighet att kunna bemanna 40 vandringar under det som återstår av 2021. Syftet med vandringarna är att de ska vara trygghetsskapande för våra barn och unga i första hand men genom vuxennärvaro kan de också fungera brottsförebyggande, till exempel kan det motverka skadegörelse på vissa platser.

Föreningar kommer att erbjudas bemanna vissa helger och får som tack 1000 kr per genomfört pass till föreningen.

Vi kämpar på i positiv anda och hoppas på en lugn och skön sommar.
Tillsammans gör vi skillnad, vi är alla en del av ett ännu tryggare Kungsör!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: