Publicerad

Information till brittiska medborgare som bor i Kungsörs kommun

Efter att Storbritannien har lämnat EU omfattas medborgare i Storbritannien inte längre av EU: s rörelsefrihet. Därför kan du som är brittisk medborgare och bosatt i Sverige behöva ansöka om uppehållsstatus för att kunna bo kvar i Sverige.

Den brittiska regeringen har tillsammans med Europeiska rådet kommit överens om ett utträdesavtal som innebär att du som brittisk medborgare och dina familjemedlemmar kan bo kvar i Sverige. För att du ska kunna bo kvar ska du uppfylla vissa krav och ansöka om uppehållsstatus före den 30 september 2021.

Ansökan är gratis

Ansökan är gratis och kan fyllas i antingen online eller med en pappersansökan. Du kan läsa mer om ansökningsprocessen och göra din ansökan hos Migrationsverket.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: